کارگاه آموزشی «مهارت ارتباط مؤثر» برگزار شد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

کارگاه آموزشی «مهارت ارتباط مؤثر» در روز پنج شنبه 9 شهریور ماه 1396 با حضور تعدادی از مستعدین برتر در بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد.

در این کارگاه جناب آقای دکتر امیری مجد، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه به ارائه مباحثی درخصوص موضوع کارگاه پرداختند. در این کارگاه مستعدین برتر با شکل دادن گروه های چندنفره در مباحث مشارکت کرده و نیز سؤالات خود را از مدرس کارگاه پرسیدند. اهم مطالب مطرح شده در این کارگاه 3 ساعته شامل موارد زیر است:

- مفهوم ارتباط و اجزای آن

- انواع ارتباط

- مراحل مختلف مهارت روابط بین فردی

- توصیه هایی برای شروع، ادامه و پایان یک ارتیاط مناسب

- اصول برقراری یک ارتباط مؤثر

- مهم ترین موانع ارتباطی

- مفهوم حریم شخصی

- نکاتی درباره صحبت کردن

- پنج ویژگی اثربخش در روابط میان فردی