دومین جلسه کارگاه آموزشی «مهارتهای شغل یابی» برگزار شد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دومین جلسه کارگاه آموزشی «مهارتهای شغل یابی» در روز پنج شنبه 4 آبان 1396 در بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر حسن زاده در ادامه مباحث قبل، به ارائه مطالبی درخصوص وضعیت اقتصاد کشور پرداختند. ایشان با طرح سؤالاتی در مورد علل و ریشه های عدم موفقیت در عرصه اقتصاد و تولید، مستعدین برتر حاضر در جلسه را به مشارکت فراخوانده و تأکید کردند: ما ابتدا باید ریشه مشکل را شناسایی و سپس درباره آن بحث و گفتگو کنیم.

در بحث گروهی حاضرین، مسائلی همچون مشکل نبود ره ­نگاشت و action plan مطرح و درباره آن گفتگو شد. در پایان مقرر گردید شرکت کنندگان با پاسخ به سؤالات مطرح شده، نقشه راه معینی برای ادامه بحث در کارگاه و رسیدن به راه حل، ارائه نمایند.